logowanie | flaga_pl  flaga_eng

Historia

Firma została założona przez kpt. ż.w. Ryszarda Borowskiego w roku 1989 w formie jednoosobowego przedstawicielstwa w Gdyni. Podstawową działalnością w tym okresie było organizowanie w stoczniach polskich remontów statków armatora brytyjskiego PPI Lines i nadzór nad tymi remontami. Wszystkie (kilkanaście) statków tego armatora było remontowanych w stoczniach polskich, głównie w Gdańskiej Stoczni Remontowej. We współpracy z Morską Agencją kpt. R. Borowski organizował również załogi polskie na statki w.w. armatora. W roku 1989 na statkach tych zatrudnionych było około 260 marynarzy.

W roku 1990 nastąpiło oddzielenie działalności przedstawicielstwa PPI Lines od Morskiej Agencji. Powołana została nowa firma pod nazwą "Ryszard Borowski Agency" z siedzibą w Warszawie, spełniająca dotychczasowe zadania samodzielnie.

W roku 1992 firma została przeniesiona z Warszawy do Gdyni, gdzie kontynuowała działalność. W roku 1997 powołana została na jej bazie Spółka UB Shipping Limited Poland Sp. z o.o. Zmiana nazwy wynikła z faktu zakupu floty PPI Lines przez innego armatora - UB Shipping Ltd. London. Firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w dn. 24 lutego 1997 roku otrzymując nr RHB 11 872. W nowo powołanej spółce 80% udziałów należało do UB Shipping Ltd London. UB Shipping London (Ugland Brothers Shipping) był członkiem grupy kapitałowej Uglanda - znanej norweskiej rodziny armatorskiej o szeroko rozbudowanej działalności żeglugowej, produkcyjnej, inwestycyjnej i handlowej.

W roku 1997 poziom zatrudnienia marynarzy polskich za pośrednictwem UB Shipping Poland osiągnął 882 osoby i nadal wzrastał. Firma rozpoczęła również działalność w zakresie szkolenia marynarzy polskich oraz w organizowaniu tzw. brygad remontowych na statki armatora. W roku 1998 stanowisko dyrektora zarządzającego firmy objął kpt. ż.w. Jerzy C. Puchalski a sama firma, w efekcie zmian w strukturze organizacyjnej grupy Uglanda przeniesiono zwierzchnictwo UB Shipping Poland do mieszczącej się w Grimstad (Norwegia) firmy IUM Shipmanagement AS. W konsekwencji, firma polska od 25 czerwca 1999 roku zmieniła nazwę na IUM Poland Ltd, Sp. z o.o.

IUM Poland Ltd. Sp. z o.o. była firmą utworzoną w oparciu o prawo polskie i miała siedzibę w Gdyni. Firma działała w oparciu o Umowę Agencyjną podpisaną z IUM Shipmanagement AS, posiadającą większość (80%) udziałów w firmie polskiej. W ramach Umowy Agencyjnej zajmowała się organizowaniem i nadzorem remontów statków armatora w stoczniach polskich, organizowaniem i nadzorem remontów statków w trakcie ich eksploatacji (w morzu), wykonywaniem technicznej i handlowej kontroli statków, organizacją obsługi agencyjnej w trakcie pobytu statków w portach polskich oraz - angażowaniem na zlecenie armatora załóg polskich na jego statki.

W zakresie pośrednictwa pracy firma IUM Poland Ltd Sp. z o.o. działała w oparciu o Upoważnienie nr 55/Z/99 Prezesa Krajowego Urzędu Pracy z dn. 06.10.1999 r. Marynarze zatrudniani byli na podstawie Umowy Zbiorowej podpisanej pomiędzy Armatorem a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Polskich Oficerów i Marynarzy. Zatrudnienie marynarzy polskich za pośrednictwem IUM Poland Ltd wzrosło z 260 w 1989 r. do 941 w 1998 roku i 1430 - w roku 1999. Działalność w zakresie remontów rozwinęła się znacznie, powodując wyłączenie jej ze struktury IUM Poland Ltd Sp. z o.o. i utworzenie w roku 2000 nowej, wyspecjalizowanej firmy siostrzanej - IMS Poland Ltd.

IUM Poland Ltd Sp. z o.o. było drugą największą pod względem zatrudnienia firmą tego rodzaju w Polsce (wg danych Krajowego Urzędu Pracy).

Od roku 2000 PMS (Planned Maintenance System) stał się trzecią istotną i rosnącą częścią działalności firmy. W tym dziale od roku 2003 zatrudnionych było 5 pracowników a od 2006 - 9 specjalistów.

15 grudnia 2005 roku, w efekcie przejęcia IUM Shipmanagement AS (właściciela 100% udziałów w firmie polskiej) przez Teekay Corporation, nazwa firmy w Polsce została zmieniona na Teekay Marine Services Ltd Sp. z o.o. Zgodnie z życzeniem nowych właścicieli Firma ograniczyła działalność crewingową wyłącznie do Teekay'a, natomiast utrzymała działalność PMS na rzecz innych armatorów. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Teekay Corporation w październiku 2008 podjęto decyzję o zamknięciu TMS PL; została ona ogłoszona 11 lutego 2009. Do 31 maja 2009 zakończono działalność operacyjną Firmy, a jej likwidację zakończono z dniem 31 sierpnia 2009 r., powołując jednoczśnie na jej miejsce inną, niezależną Spółkę AS-Tech Solutions s.c. kontynuującą dotychczasową działalność TMS PL.

top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI