logowanie | flaga_pl  flaga_eng

O nas

Początki historii firmy sięgają 1989 roku kiedy to kpt. ż.w. Ryszard Borowski zakłada firmę w formie jednoosobowego przedstawicielstwa w Gdyni. Przez ten długi, bo aż 20 letni okres istnienia, firma przechodzi przez różne fazy swojej działalności (szczegółowe informacje odnośnie historii w zakładce Historia Firmy), by ostatecznie, 1 czerwca 2009 roku, stać się niezależną spółką AS-tech Solutions s.c.

Obecnie jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm w branży morskiej.

Flota, na którą rekrutujemy zarówno załogi oficerskie jak i szeregowe i którą wspomagamy od strony informatycznej liczy sobie łącznie ponad 100 statków.

Prowadzimy szkolenia z zakresu programów bazodanowych do codziennej obsługi statku - PMS (Planned & Maintenance System).

Doświadczony i profesjonalny zespół ludzi sprawia, że AS-tech Solutions jest firmą stale rozwijającą się, a wielu kooperantów i długa współpraca z nimi sprawia, że charakteryzuje nas gwarancja wysokiej jakości wykonywanych usług, co w konsekwencji wystawia nam bardzo dobrą opinię dla przyszłych współpracowników.


Deklaracja Polityki Firmy

Głównym celem dzialu załogowego AS-Tech Solutions  jest pozyskanie, wyszkolenie oraz zatrudnienie zaangażowanych w swoją pracę marynarzy. W trakcie tego procesu pragniemy zbudować silną relację, której wynikiem będzie długotrwała współpraca. Pracownicy firmy na lądzie zapewniają przyjazne środowisko i przychylne nastawienie wobec wszystkich marynarzy. Marynarze są traktowani z szacunkiem mając nadzieje ze taki szacunek będzie odwzajemniony w celu promowania harmonii na statku. Zatrudnienie jest oferowane marynarzom bezpłatnie.

AS-Tech Solutions stara się zapewnić najwyższy  standard obsługi swoim klientom. Ważną rolę w osiągnięciu tego celu  odgrywa odpowiednia kadra morska.

Firma uznaje prawo do bezpiecznego i chronionego miejsca pracy , wolnego od wszelkich rodzajów dyskryminacji, uczciwych warunków życia i pracy, ochrony zdrowia i innych form ochrony społecznej w trakcie pracy na morzu oraz egzekwowania tych praw.

Priorytetem firmy jest poprawa życia marynarzy na morzu i na lądzie.

 

Polityka prywatności As-Tech Solutions s.c.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności firmy AS-Tech Solutions s.c.

 

Rekrutacja

• Rekrutacja załóg szeregowych  i oficerow  jest efektem dodatkowego zapotrzebowania na kadry morskie  przez  Pracodawców  wynikającego z oczekiwanej obsługi  dodatkowych statków, utraty  marynarzy na rzecz innych ofert pracy oraz analizy istniejących rezerw załogowych.

 • Za rekrutacje odpowiada  Crewing Dyrektor , który zgodnie z polityką Pracodawców będzie akceptować  wnioski od osób spełniających wymagania pracodawców biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- Certyfikat  kompetencji,  stopień  i okres jego ważności;

- Certyfikaty odbytych szkoleń i kursów,

- Okresy pracy na morzu , zdobyte doświadczenie i umiejętności, w tym. doświadczenie na statkach / silnikach , których dotyczy oferta pracy,

- Referencje i rekomendacje od poprzednich pracodawców,

- Ważne świadectwo zdrowia  (zgodnie z zaleceniami MLC2006 ),

- Znajomości języka angielskiego.

• Aby ocenić  kwalifikacje i przydatność kandydata , rozpatrywane będą  również okresy w jakich kandydat  był zatrudniony w  poprzednich firmach  oraz częstotliwość zmian zatrudniającego czy  statków wnioskodawcy oraz inne aspekty wynikające z przedstawionej aplikacji o prace.

Ilekroć jest to możliwe, opinie zawodowe od poprzedniego pracodowacy będą również analizowane.  W przypadku  kandydatów  na stanowiska Wyższych Oficerów, w miarę mozliwości ,  wymagane jest  zapoznanie się z opinia zawodową od co najmniej dwóch poprzednich zatrudniających firm.

- Wnioski nie powinny być przyjmowane od osób poniżej 18 roku życia. Zgodnie z polityką firmy przewidywany wiek emerytalny to 65 lat.

- W przypadku wyższych  oficerów pokładowych wstępna rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez pracowników biura z morskim doświadczeniem na podobnym stanowisku.  W przypadku inżynierów i  elektryków prowadzona jest przez pracowników z odpowiednim doświadczeniem  technicznym .

- W każdym przypadku  kandydaci ubiegający się o prace na wyższych stanowiskach  oficerskich lub o wewnętrzny awans na takie stanowisko ,  powinni dodatkowo odbyć rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielem  Pracodawcy  [dla   TK będzie to  TMM Stavanger lub TMM Glasgow].

Kandydaci powinni  odbyć  językowy test Marlins  oraz testy kompetencyjne dla wnioskowanych stanowisk , CES-5.0 oraz  test  PI.

Najwyższy priorytet polityki rekrutacji skierowany jest do absolwentów uczelni morskich,  jednak w każdym przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywani będą najpierw kandydaci  spośród istniejących załóg spełniający kryteria awansowe na nowe stanowska .

Nie powinny być przyjmowane wnioski od osób nie posiadających ważnych certyfikatów wymaganych przez konwencje STCW-78/95 z póżniejszymi zmianami , czy przez flagę statku jak i przez polskie  zasady administracji morskiej.

 

  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

AS-Tech Solutions  ma obowiązek pomocy marynarzowi w celu rozwiązania sporów wynikłych ze stosunku pracy na statku, w związku z tym poinformuje Zatrudniającego o wszelkich skargach dotyczących pracy na statkach.

Marynarz w trakcie rekrutacji otrzyma kopię procedury składania skargi na statku bądź związanej z pracą na statku, jak również dane kontaktowe MLC 2006.

Wszelkie skargi na działalność AS-Tech Solutions  powinny być złożone na piśmie do Crewing Directora w firmie AS-Tech Solutions. Firma ma obowiązek potwierdzenia otrzymania skargi z informacją dotycząca okresu jej rozpatrzenia. Każda skarga będzie rozpatrywana indywidualnie w możliwie najkrótszym czasie; odpowiedź będzie przesłana maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od złożenia skargi.

- Na adres mailowy : asadowski@as-tech.pl ( email received by Crewing Director )   

- Listownie na adres : Crewing Director

                   AS-Tech Solutions s.c.

                   Ul.Orna 6/3 , 81-574 Gdynia

 

Jeśli rozstrzygnięcie skargi będzie niezgodne z oczekiwaniami Marynarza, ma on prawo do odwołania się do administracji państwowej (Urząd Morski).

Urząd Morski w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

tel. (58) 355 3101; (58) 355 32 20 

e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl; wm@umgdy.gov.pl

AS-Tech Solutions ma obowiązek zgłoszenia właściwej komórce administracji państwowej wszelkich nierozstrzygniętych skarg.

Pełna informacja o "Compliance with MLC 2006" znajduję sie na naszej stronie w wersji anglojęzycznej znajduje się tutaj.

top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI