logowanie | flaga_pl  flaga_eng

RODO

Polityka Prywatności firmy AS-Tech Solutions s.c.

W dokumencie tym znajdują się informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z tym, (i) że zawarto z Państwem umowę na świadczenie usługi związanej z podjęciem pracy za granicą (pośrednictwo w zatrudnieniu) i / lub (ii) jesteście Państwo zarejestrowanym użytkownikiem witryny internetowej O!JA (Online! Job Application) administrowanej przez AS-Tech Solutions s.c.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W/W obowiązek wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako RODO),

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych są Piotr Gościniecki i Artur Sadowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą AS-Tech Solutions s.c. z siedzibą w Gdynia przy ul. Ornej 6/3 (dalej "AS-Tech" ) licencjonowana Agencja Zatrudnienia ( licencja Nr 5637 ) administrator internetowego portalu "Online! Job Application" dostępnego pod adresem  https://as-tech.odms.eu (dalej "O!JA").

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do administratora danych osobowych   adres e-mail: gdpr@as-tech.pl, lub wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Pan Jacek Witt, tel. +48 604 914 492,  adres e-mail: rodo@apmar.org.pl,  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych AS-Tech Solutions s.c.,  81-574 Gdynia, ul. Orna 6/3.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na O!JA, podczas składania aplikacji, a także później, w związku ze świadczeniem dla Ciebie usługi pośrednictwa pracy za granicą.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AS-Tech ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne realizacji procesu rekrutacji/do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • celów obecnych i przyszłych działań w zakresie pośrednictwa w procesie rekrutacji i zatrudnienia u armatora zagranicznego, w tym do celów niezbędnych do realizacji marynarskiej umowy o pracę i jej finansowego zabezpieczenia, zgodnie z wymaganiami Konwencji MLC 2006. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: RODO art. 6 i art. 9).
  • celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes AS-Tech ( art.6 ust 1 lit. F GDPR ) polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy ( w tym m.in. historii pośrednictwa w Twoim zatrudnieniu, komunikacji z nami ) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak: nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z Tobą w ramach działań mających na celu Twoje zatrudnienie za granicą,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będzie można korzystać z naszych usług pośrednictwa pracy.

Jakie masz uprawnienia wobec AS-Tech w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się niezgodnie z uregulowaniami RODO ? przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą na ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skarga jest wolna od opłat.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w zakresie dotyczącym doświadczenia, stanowiska, wykształcenia, certyfikatów. 

Celem profilowania jest przeanalizowanie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji w zgodzie z postanowieniami zawartymi w regulaminie rekrutacji podanym w   Deklaracji Polityki Firmy i Rekrutacji   

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy zagranicznym (znajdującym się zarówno na obszarze UE/EOG jak i poza) armatorom-pracodawcom w ramach prowadzonych przez nich rekrutacji celem pośrednictwa pracy ( przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników ) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu Tobie usługi pośrednictwa pracy, czyli takim podmiotom, które zapewniają usługi kurierskie, transportowe, komunikacyjne , hostingowe, agenci portowi i wizowi, hotele. 

Dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za naszym pośrednictwem, mogą być udostępnione właściwym organom administracji morskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.   

Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy art. 45 ust. 3. RODO

Dane osobowe będą przekazywane do wyżej wymienionych państw na podstawie Twojej zgody, pomimo możliwych zagrożeń takich transferów wynikających z braku obowiązywania tam postanowień wynikających z regulacji RODO (art.49 ust. 1 lit. a).

Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw morskich poszukujących pracowników jak i agentów wizowych , ambasad , agentów portowych , linii lotniczych i innych podmiotów związanych z międzynarodowym transportem morskim z jakimi masz do czynienia na codzień w ramach pracy na statku morskim.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, lub do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także po ich zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI